gardet.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad i Kaknäsvägen

Studentbostad i Kaknäsvägen

Kaknäsvägen är en gata på Ladugårdsgärdet (Gärdet). Gatan löper över ett nästan obebyggt, lantligt område från Djurgårdsbrunnsvägen i nordostlig riktning fram till Lilla Värtan och Lidingöbro värdshus. Namnet kommer ifrån Kaknäs (Kakunæs 1435) som var namnet på den by vars ägor omfattade sydöstra delen av nuvarande Ladugårdsgärde. Kaknäsvägen sträcker sig förbi Djurgårdens största gravfält, med trettio synliga gravar från yngre järnåldern (550 f.Kr. – 1100 e.Kr.). Kaknäsvägen fick sitt nuvarande namn 1954. I anslutning till Kaknäsvägen finner man även det 155 meter höga Kaknästornet som är centrum för alla radio- och TV-sändning i Sverige.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png